Preloader Image

בטעינה...

הראל-ניר-2-0133

על אדריכלות וניהול

האדריכל הראל ניר הוא הבעלים של משרד האדריכלים המצליח HNA. המשרד עוסק ב 10 השנים האחרונות בתכנון פרויקטים למגורים בהיקפים של בניינים ושכונות.

הראל-ניר-אדריכלים-גלובס-ינואר-2017

אתגרי אדריכלות 38 בפרויקטי תמ"א

האדריכל הראל ניר מספר על האתגרים האדריכליים בפרויקטים של בנייה על מבנה קיים, על הדרך היצירתית להוסיף מסה חדשה באופן רגיש ועל הפרויקט המיוחד ברעננה שהצריך התייחסות שונה, והוביל לתוצאה מדהימה